Beroepsgebonden Slechthorendheid 2017

Van de 74 beroepsziekten meldingen van tinnitus zijn er 44 afkomstig uit de politiesector. Het aantal meldingen vanuit de scheepvaart nam toe dankzij de deelname van bedrijfsartsen aan het peilstation PIM Schip. De introductie van een nieuwe, laagdrempelige online screeningstest kan bijdragen aan een efficiëntere wijze van gehooronderzoek. Lees verder..