Beroepsgebonden Slechthorendheid 2019

Het aantal meldingen van beroepslechthorendheid is opnieuw gedaald, mede door het wegvallen van de beroepsziektemeldingen vanuit Stichting Arbouw. De meeste meldingen komen nu vanuit de sector overheid en openbaar bestuur (m.n. politie en defensie), maar ook uit sectoren die minder bekend staan als risicovol; zoals cultuur, sport en recreatie, zakelijke dienstverlening en onderwijs.

Heijermanslezing: Chronische vermoeidheidsklachten na een infectie met de ziekte van Lyme en Q-koorts: beroepsziekteregistratie als opmaat naar preventief beleid

Titel: Chronische vermoeidheidsklachten na een infectie met de ziekte van Lyme en Q-koorts: beroepsziekteregistratie als opmaat naar preventief beleid. De 30e Heijermanslezing vrijdag 8 november 2019 staat in het teken van de werkgebonden oorzaken en gevolgen van de ziekte van Lyme en Q-koorts. 
Direct aanmelden..
 

Herrie in het zwembad

Wie zoekt die vindt. Uit geluidsmetingen is bekend dat in binnenzwembaden hoge geluidsniveaus worden bereikt, bijvoorbeeld 97-102 dB (A) bij het populaire discozwemmen. Er zijn echter geen gegevens bekend van de omvang van lawaaischade bij zwembadpersoneel.

Pagina's